Kamulaştırma Hukuku

•  Tapu kaydının düzeltilmesi davası,
•  Muris muvazaası (mirastan mal kaçırma) nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
•  İmar uygulamasından kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası,
•  Vekalet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
•  Gayrimenkule yapılan müdahalenin men-i (tecavüzün önlenmesi) davası,
•  İşgal tazminatı (ecrimisil) davası,
•  Önalım (Şufa) davası,
•  Ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları,
•  Kat karşılığı inşaat sözleşmesinin düzenlenmesi,
•  Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesinin düzenlenmesi,
•  Kamulaştırma, acele kamulaştırma ve kamulaştırmasız el atma davaları,
•  Hukuki danışmanlık.


İdareler kanunla yükümlülük gereği kamu hizmetlerinin ve teşebbüslerinin yürütülmesi için taşınmaz malları satın alarak kamulaştırma yapabilirler. Bu durumda kamulaştırma ve gayrimenkul hukuku gereği işleyecek olan yasal süreçlerin kanuna aykırılık durumlarının bilinmesi için hukuki destek alınmasına ihtiyaç duyulur.
Kamulaştırma kanununa uygun olan kamulaştırılan gayrimenkullerin 5999 ve 6111 sayılı yasalara uygunluğunun denetlenmesi ve kanuna aykırılık durumlarının belirlenmesi için alanında deneyimli ve uzman olan avukatlarımızla destek veriyoruz. Kamulaştırma sürecinde uzlaşma konusunda işleyecek olan süreçte de idare tarafından hazırlanan kanunlara uygun şekilde yasal sürecin yönetilmesi için destek veriyoruz.


İdareyle satın alma süreçlerinde taşınmaz hakkında bazı düzenlemelerin yapılması gerekmektedir. Bu düzenlemeler doğrultusunda ortaya çıkan sorunların giderilmesi, eksikliklerin giderilmesi için yasal süreçlerin takip edilmesi gerekir.


Kamulaştırılan Taşınmazların Süreci


Kamulaştırılan taşınmazlar, tapu siciline kamulaştırma şerhiyle işlenir. Bunun üzerine taşınmaz için kıymet tespiti yapmak üzere komisyon oluşturulur. Ayrıca satış ve trampa işlemleri için uzlaşma komisyonu görevlendirilir.
İlgili sürecin işlemesinde muayyen bedel maliklere bildirilir ve peşin ya da taksitli ödeme koşulları değerlendirilir. Uzlaşma süresince ya da sonrasında ihtiyaç duyulan hukuki destek için kamulaştırma ve gayrimenkul hukuku alanında uzman olan avukat ekibimiz destek vermektedir. Kamulaştırma sürecinin başından itibaren her türlü yasal desteği sunduğumuz müvekkillerimizle doğru iletişim için sürdürülecek yasal takibatları ve sözleşmeleri, kamulaştırma ve gayrimenkul hukuku çerçevesinde gerçekleştiriyoruz.
Uzlaşma ile satışı yapılan gayrimenkuller için sonradan itiraz davası açılamayacağından mutlaka gerekli olan sürecin yasal danışmanlar aracılığıyla takip edilmesi gerekmektedir.


Kamulaştırma Sürecinde Uzlaşma Sağlanmama Durumu


İdare ile taşınmaz maliklerinin arasındaki uzlaşmanın sağlanmaması durumunda malikler ne şekilde hareket edeceğini bilmeyebilirler. Bu yüzden yasal danışmanlık çerçevesinde hizmet alarak süreci hak kaybı yaşamayacak şekilde takip edebilirsiniz.
Kamulaştırma davalarının iptali için tercih edilen süreçlerde maddi hatalara karşı düzeltme davaları belirlenen koşullarda açılabileceği için dikkatle yasal sürecin takibi gerekir. Bu tür uzlaşmazlık durumlarında çözüm bulmak için düzeltme davaları ve diğer konularda uzman avukatlarımızın desteği ile hizmet alabilirsiniz.


Gayrimenkul Hukuku


Gayrimenkul hukuku konusunda yerli ve yabancı yatırımcılara mülkiyet devri de dahil olmak üzere danışmanlık, yasal işlemler ve süreç konusunda destek veren avukatlık hizmetlerimiz, ayni ve şahsi hak tesisi konularında çözüm üretmektedir. Gayrimenkul hukuku kapsamında yararlanabileceğiniz hizmetler;
•  Tapu işlemleri,
•  Şahsi ve ayni hak tesisleri ile ilgili sözleşmeler,
•  Hukuki durum tespiti,
•  Alım satım sözleşmeleri,
•  Kiralama sözleşmeleri,
•  Gayrimenkul finansmanları,
•  Yabancı mülk edinme konularında yasal çözümler üretilmektedir. Faaliyet alanlarının niteliğine göre uzmanlaşmış olan avukat ekibimizle hizmetinizdeyiz.


Gayrimenkul sadece konut olarak değil, iş yeri, arsa ve benzeri taşınmazlar olarak da düşünülebilmektedir. Proje aşamalarında ve geliştirme süreçlerinde gerçekleştireceğiniz her türlü dava ve yasal sorumluluk oldukça önemlidir.


Kentsel Dönüşüm Sözleşmeleri


Konusunda uzman olan avukat kadromuz, yasal mevzuat çerçevesinde kentsel dönüşüm sözleşmeleri konusunda da danışmanlık hizmeti vermektedir. Kentsel dönüşüm için gerekli olan sözleşmenin tasarlanması ve yürütülmesi için gerekli olan hukuki sürecin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi için sözleşme kapsamındaki takip süreci, sözleşme maddelerinin gözden geçirilmesi ve olası hak kayıplarının belirlenmesi gibi kararlar konusunda önlem almanız için danışmanlık desteği de verilmektedir.
Gayrimenkul hukuku ve kamulaştırma sürecinin de dahil olduğu taşınmaz davalarında doğru sonuçlara ulaşabilmek için gerekli olan yasal sürecin takibi için avukatlarımızın danışmanlığından yararlanabilirsiniz. Ayrıca proje aşamasından itibaren tüm gayrimenkul sözleşmelerinde kira, satış ve diğer işlemlerin gerçekleştirilmesi için de müvekkillerin temsili konusunda yardımcı oluyoruz.