Sözleşmeler Hukuku

•  Günümüzde asırlardır olduğu gibi halen yazılı hukuk kuralları geçerlidir. Bu kurallar sözleşme yönetimi hizmeti veren firmamızda sözleşmeleri yasal bir çerçeveye sokma kapsamında da geçerlidir.
•  Hizmet veren ve hizmet alan ya da en az iki taraf arasında imzalanan yazılı anlaşmalar sözleşme olarak nitelendirilir. Bir internet sitesinden alışveriş yaparken de bir bankadan kredi çekerken de sözleşmeler söz konusudur. Bu sözleşmeler hukuk kurallarına dayanarak oluşturulur ve sözleşmeye uyulmaması ya da fesih durumlarında tarafların üzerine düşen yükümlülükler ya da cezalar ifade edilir.
•  Sigorta sözleşmeleri ya da iş sözleşmeleri birbirinin aynı değildir. Bu yüzden her sözleşmenin kapsamı değişmektedir. Sözleşmeleri hazırlarken, içerikleri, taraflara yaptırımları ve yasal dayanaklarının bilinmesi gerekir. Bu yüzden sözleşme avukatı ekibimizden her türlü sözleşmenin oluşturulması için yasal destek alabilirsiniz.
•  İş Sözleşmeleri
•  Başta işçi ve işveren arasındakiler olmak üzere; hissedarlık, distribütörlük, Joint ventures, mal alım satım, acente ve inşaat sözleşmeleri ile iş akitleri iş sözleşmeleri kapsamındadır. Bu sözleşmelerin oluşturulması için bir avukattan destek alınması şarttır. Bu yüzden resmi bir nitelik kazanması gereken sözleşmelerde mutlaka hukuki danışmanlık hizmeti alarak sözleşmeler hukuku bilgisi doğrultusunda hizmet alınmalıdır.
•  Lisans Sözleşmeleri
•  Bir markanın kullanım hakkını, bir süreliğini şahıs ya da kurumlara vermesi lisans sözleşmesi olarak bilinir. İnhisarı ve inhisarı olmayan lisans sözleşmesi olarak ikiye ayrılır. İnhisarı lisansta kullanım hakkı sadece tek bir tarafa verilir. Diğer şekilde ise başkalarıyla da paylaşılabilir.
•  Lisans sözleşmesinde markanın tamamı ya da bir kısmının kullanım hakkı verilebilir ve bu durum yasal olarak sözleşmede yer alır.
•  Kredi Sözleşmeleri
•  Bankaların bireysel ya da ticari olarak hazırlattığı kredi sözleşmeleri aynı zamanda uluslararası alanda da hazırlanabilmektedir. Firmamızdan sözleşme yönetimi hizmeti kapsamında kredi sözleşmeleriyle ilgili sözleşme oluşturma sürecinden yararlanabilirsiniz. Danışmanlık hizmetleri ve kredi sözleşmeleri için gerekli olan alanında uzman avukatlarımızın denetiminden yararlanarak yasal haklarınızı güvence altına alabilirsiniz.
•  İnşaat Sözleşmeleri
•  Son yıllarda inşaat sektörünün hızlı bir gelişme göstermesi inşaat sözleşmelerine olan ihtiyacı arttırmıştır. Bu sözleşmelerin hazırlanması için yüklenici ve uygulayıcılar, hizmet alanlar ve sözleşmenin tüm tarafları için özel hazırlanan süreçlerin takip edilmesi mümkün olmaktadır.
•  Danışmanlık Sözleşmeleri
•  Danışman ile kişiler ya da kurumlar arasında imzalanan sözleşmelerden olan danışmanlık sözleşmeleri verilen hizmetin niteliğini ve şeklini belirtir ve bu iş karşısında ne kadar ücret alınacağının belirlenmesini sağlar. Bu sözleşmeler en iyi şekilde hazırlanarak, özel hukuk kapsamındaki hakların güvence altına alınması sağlanır. Süreli ya da süresiz olabilir.
•  Kira Sözleşmeleri
•  Mülk sahibi ve kiracı arasında yapılan kira sözleşmeleri genelde bir mekanın kiralanma süresinin, ne kadar ücret karşılığında kiraya verileceğinin ve kiralama şartlarının belirtildiği adi bir sözleşme şeklidir. Ancak kiralanan alanın niteliğine göre kira sözleşmesinin kapsamı değiştirilip genişletilebilmektedir. Kurumsal kiralama gibi benzer durumlar söz konusu olduğunda kiralama sürecinde sözleşme daha geniş kapsamda hazırlanabilir.
•  Sigorta Sözleşmeleri
•  En sık oluşturulan sözleşme türlerinden olan sigorta sözleşmeleri, sağlık sigortası, taşımacılık sigortası, kasko, afet sigortaları, konut sigortaları, bireysel emeklilik sigortaları, seyahat sigortaları ve trafik sigortaları şeklinde birçok farklı kapsamda hazırlanmaktadır.
•  Genelde yıllık olarak hazırlanan sigorta sözleşmeleri bazen de daha kısa süreli olarak belirlenebilir. Sözleşmede sözleşmenin süresi ve niteliği yazılıdır. Hukuki destek alarak sözleşme hazırlayacak avukat ekibimizden hukuka ve sigorta detaylarına uygun olan sözleşmelerin oluşturulmasıyla ilgili destek alabilirsiniz.
•  Tarafların hak ve yükümlülüklerini en doğru şekilde belirleyen sözleşmelerle ilgili detaylı bilgiyi almak için firmamız avukatlarından bilgi alabilirsiniz.