Sigorta Hukuku

Av. Yağmur Çağlar Hukuk Danışmanlık, müvekkillerinin sigorta şirketleri ile arasındaki ilişkileri hakkında danışmanlık hizmeti sunar ve rücu ilişkisinden doğan davalarda müvekkillerini temsil eder. Başta birleşme ve devralmalar olmak üzere müvekkillerinin her türlü işlem ve yatırımlarının ve kredilerinin risk sigortası ile teminat altına alınması için sigorta şirketleri ile olan ilişkilerinde risk tespiti, poliçe oluşturulması gibi tüm evreleri kapsar şekilde danışmanlık ve temsil hizmetleri vermektedir. Temsil ettiği sigorta şirketleri ve acenteleri tarafından sigortacılık faaliyetinin mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesinin sağlanması, bu alandaki hukuki başvurular ve bunlardan kaynaklanacak hukuki uyuşmazlıkların çözümlenmesi de yine Av. Yağmur Çağlar Hukuk Danışmanlık’ın sigorta hukukuna ilişkin faaliyet alanları arasındadır. Bunun yanı sıra, kara, hava ve deniz yük ve kargo taşımacılığında oluşan kazalardan doğan tazminat davaları da Av. Yağmur Çağlar Hukuk Danışmanlık’ın Uyuşmazlık Çözümü takip edilmektedir.