İmar Hukuku

İmar hukuku özel uzmanlık gerektiren hukuk dallarından bir tanesidir. Zira hem mevzuatın karmaşık ve katmanlı olması hem de sıklıkla değişmesi sebebiyle imara dair uyuşmazlıkların alanında uzman avukatlar tarafından görülmesi daha uygun olacaktır. Bu kapsamda Yağmur Çağlar Hukuk&Danışmanlık Bürosu avukatları; inşaatgayrimenkul, kentsel dönüşüm ve kira gibi hukuk dallarında olduğu gibi imar hukukunda da uzmanlaşmışlardır.

İmar bir ülkenin kalkınmasında kilit taşı oynayan faktörlerden bir tanesidir. Doğru imar planlarının yapılması ile birlikte ülkeler kalkınma sürecinde hız kazanacaklardır. Zira hem çarpık kentleşme önlenecek hem de yatırım bölgeleri belirlenerek bayındırlık süreci ilerleyecektir. Bu noktada önemli hususlardan bir tanesi yalnızca imar planlarının düzgün olması olmayıp aynı zamanda iyi işleyen bir imar hukuku sürecinin olması da gerekmektedir. Bu kapsamda Yağmur Çağlar Hukuk&Danışmanlık Bürosu  imar hukukunun doğru şekilde uygulanması adına çalışmalarını sürdürmektedir.

 

İmar hukukunda kamu yararı ön plana çıkmaktadır. Bu kapsamda da imar mevzuatında çeşitli değişiklikler meydana gelebilmektedir. Aynı şekilde imar planlarında da birtakım değişiklikler yapılmaktadır. Ancak bu durum bireylerin mülkiyet haklarının da mutlak şekilde ihlal edilebileceği anlamına gelmemelidir. Zira bir hukuk devleti olan ülkemizde imar planlarındaki değişiklikler meydana gelse de zarar uğrayanların bu zararlarını tazmin edebileceği mekanizmalar mevcuttur. Bu mekanizmaların kullanılması da imar hukuku alanında uzman avukatlar eşliğinde olacaktır.

İmar Avukatı Hangi İşleri Yapar?

Bu doğrultuda Yağmur Çağlar Hukuk&Danışmanlık Bürosu aşağıdaki konularda müvekkillerine hizmet vermektedir:

 • İmar planlarına ilişkin uyuşmazlıklarda vekillik hizmetini sunmak,
 • Belediyelerin hazırladığı imar planlarına ilişkin müvekkilleri bilgilendirme,
 • Nazım imar planlarına yönelik itirazların yapılması,
 • İskan işlemlerine dair müvekkilleri bilgilendirme,
 • İmar planlarının iptaline ilişkin yargı mercilerine başvurma,
 • İmar planlarının yürütülmesinin durdurulmasına ilişkin yargı mercilerine başvurma,
 • Çeşitli imar affı başvurularını gerçekleştirme,
 • İnşaat ruhsatına ilişkin süreci yürütmek ve hukuki uyuşmazlıkların giderilmesi için yasal süreci yürütmek,
 • Yapı kullanım iznine ilişkin gerekli başvuru prosedürlerinin yürütülmesi,
 • İmar değişikliklerinden kaynaklanan zararlara ilişkin tazminat davalarının açılması,
 • İmar Kanunu’nun 18. Maddesi uyarınca açılacak davaları yürütmek,
 • İmar Hukukuna dair sair danışmanlık hizmetlerini gerçekleştirmek,
 • İmar hukukuna ilişkin yayın yapmak