Kurumsal

Av. YAĞMUR ÇAĞLAR HUKUK VE DANIŞMANLIK OFİSİ; Konya Barosuna kayıtlı 5516 Sicil numaralı Av. Yağmur Merve Çağlar tarafından Konya’da kurulmuştur.

 

Av. Yağmur Çağlar  Konya’da doğmuş ve Konya’da yaşamaktadır. Hukuk eğitimine Karatay Üniversitesi Hukuk Fakültesinde bölümünde başlamış olup, Özyeğin Üniversitesinden lisans diploması almıştır .

 

Çalışma prensiplerini tamamıyla hukukun düzeni ve müvekkilin menfaatlerini korumayı amaç edinerek çalışmalarını sürdürmektedir.
Hukuk ofisimizin en önemli gayesi, etkin ve başarılı sonuçlar alarak müvekkillerinin hukuki haklarını en iyi şekilde korumak ve temsil etmektir. Başarı, Objektiflik, Verimlilik ve Güvenirlilik en temel ilkeleridir.

 

Hukuk ve danışmanlık ofisimiz ; Çalışma prensibi olarak hukukun evrensel ilke ve esaslarını benimseyerek demokratik hukuk toplumlarının vazgeçilemez ve devredilemez değerlerine bağlı bir çalışma sürdürmektir. Bu ilke ve esaslar, insanlık tarihinin yüzyıllara yayılan çekişmeleri, kavgaları ve savaşları neticesinde 20. yüzyılın sonlarına doğru netleşmiş ve birçok uluslararası sözleşme ile anayasada yerini bulmuştur. Hukuk ve Danışmanlık ofisimiz hukuk kurallarını bu ilke ve esaslar ışığında siz müvekkillerimize gerekli hukuku ve uygulamayı düzenleyip uygulamaktadır.

 

Hukuk ve danışmanlık ofisimiz; Önleyici ve koruyucu avukatlık esasını benimsemiştir. Böylelikle, tarafların ekonomik yönden zarar görmesinin önüne geçilmesini amaçlayan,uzun ve maliyetli yargı sürecini önleyen,uyuşmazlığın daha ortaya çıkmadığı aşamada devreye girerek ileride gerçekleşebilecek riskleri daha doğmadan bertaraf etme ya da minimuma indirme faaliyetini destekleyerek müvekkillerine yardımcı olmaya çalışmaktadır. Özellikle sözleşmeler ve bu kapsamda ortalık veya şirket kurulumları, taşınır/taşınmaz alım-satım-bağışlama işlemleri, hizmet veya işe başlangıç aşamaları gibi konular başta olmak üzere tüm hukuki iş ve işlemlerin daha ortaya çıkmadan çözümlenmesini, ileride doğabilecek bir çok sorunun önlenmesini veya lehe sonuçlanmasını sağlamaktadır.

 

Danışmanlık hizmeti kapsamında yapılan çalışmalar, rutin toplantılar, ayrıntılı dosya ve masraf raporlamaları ile müvekkillerimiz bilgilendirilerek desteklenmektedir. Müvekkillerimiz, dava ve icra dosyaları ile ilgili olarak her aşama için ayrıca bilgilendirilmektedir.

 

YAĞMUR ÇAĞLAR HUKUK & DANIŞMANLIK OFİSİ OLARAK KALİTEMİZ VE ÇALIŞMA PRENSİPLERİMİZDEN ÖDÜN VERMEDEN MÜVEKKİLLERİMİZİN ÇÖZÜM ORTAĞI OLMAYI SÜRDÜRECEĞİZ.