Rekabet Hukuku

Hukuk Büromuz yerli ve yabancı şirketlere ve hukuk bürolarına Rekabet Hukuku alanında hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Türkiye’de Rekabet Hukuku’na ilişkin düzenleme ve yasaklamalar 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile getirilmiştir. Avrupa Birliği müktesebatı ile uyum ve Avrupa Topluluğu Adalet Divanı kararları çerçevesinde ülkemizdeki mevzuat ve içtihat da sürekli gelişmekte ve değişmektedir. Hukuk Bürosu olarak bu değişimi yakından takip ederek müvekkillerimize ticari anlaşmaları, işlemleri ve uyuşmazlıkları ile ilgili hukuki danışmanlık, avukatlık ve temsil hizmetleri sunmaktayız. Rekabet Hukuku ile ilgili olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmakta olduğumuz konuları özetle aşağıda bulabilirsiniz:

- Yatay ve dikey anlaşmalar

- Rekabeti bozucu anlaşmalar, uyumlu eylemler, teşebbüs birliği

- Hakim durum ve hakim durumun kötüye kullanılması

- Kartel oluşturma

- Birleşme ve Devralmaların rekabet hukukuna etkisi

- Distribütörlük anlaşmaları ve rekabet hukuku kısıtlamaları

- Enerji ve telekomünikasyon gibi düzenlemeye tabi sektörlerde rekabet hukuku kısıtlamaları ve uygulamaları