İcra ve İflas Hukuku

İcra hukuku, alacakların alınamadığı durumlarda icra ve iflas müdürlükleri tarafından devlet zoruyla alınması için uygulanan bir hukuk dalıdır. Alacak tahsilatı gerektiren konuların her birinde icra avukatı danışmanlığı ile alacağın tahsil edilmesi oldukça önemlidir.

İcra avukatları, alacakların tahsilat sürecini çok iyi bir şekilde değerlendirerek problemlerin çözülmesi için mahkeme ve icra dairesi alanlarında alacaklının hakkını korumak için çalışmaktadır. Şirketimizde de bu konuların en iyi şekilde değerlendirilmesi için görev yapan birçok avukat vardır. Alacaklı için de borçlu için de önemli bir süreç olan icra ve iflas hukuku konusunda her zaman hakların korunması için kurumumuz avukatları hizmet vermektedir.
Alacaklının alacağını alması ve tahsilat süreçlerinin takip edilmesi için her zaman destek veren icra avukatları aynı zamanda borçlu için de müdafi görevini üstlenmektedir.

İlamlı İlamsız İcra Takipleri
Hakkında ilamlı ya da ilamsız icra takibi başlatılan kişiler için de hizmet veren firmamız, icra hukuku konusunda deneyimli olan avukat ekibiyle iflas ertelemelere itiraz ya da menfi tespit gibi birçok davanın açılması için hukuki destek verilmektedir. Hukuki takiplerin başlatılması için gerekli olan sürecin en iyi şekilde kullanılması ve alacak ve borçların tahsilatı için uzman ekiplerimiz her zaman destek vermektedir.

İcra Ceza Davaları
Alacak ve borçların cezai yaptırımlarında hapis gibi ciddi cezalar da vardır. Bu cezalar karşısında müvekkillerimizin ne şekilde hareket edeceğinin bilinmesi için icra ceza davaları konusunda da gerekli önlemlerin alınması gerekir. Bu süreçte size destek olacak en önemli kişi avukat kadromuzdaki deneyimli icra ceza avukatlarıdır. İcra avukatı bulduğunuz zaman en iyi şekilde sonuç alacağınız alacak davalarınızda sorunsuz bir kontrol süreci yaşayabilirsiniz.

Borçlunun Alacaklıdan Mal Kaçırması
İcra takibi söz konusu olduğunda bazen borçlunun alacaklıdan mal kaçırması söz konusu olabilir. Bu durumda borçlunun alacaklının alacağını tehdit edecek derecede mal kaçırması söz konusu olduğunda bu durumun önlenmesi için tedbir davası açılabilir. Alacaklının alacağını tahsil edebilmesi, borçlunun da haksız alacaklar karşısında mağdur olmaması için birçok işlem yapılabilmektedir.

İcra Avukatı Ekibimizin Hizmetleri
İcra avukatı ekibimizin iflas ve icra davaları konusunda verdiği hizmetler hukuki ve cezai yaptırımlar konusunda aşağıdaki şekildedir;
•  Haciz,
•  İcra takibi hazırlanması ve takibi,
•  Karşılıksız çek davaları,
•  İflas hukuku işlemleri,
•  Menfi tespit ve istirdat davaları,
•  Yedieminliği suistimal davaları,
•  Borç ve takibe itiraz davaları,
•  Tasarrufun iptali davası,
•  İtirazın kaldırılması ve takibi davaları.
Türkiye’de iflas ve iflas erteleme davaları çok sık tercih edilmese de kamu alacaklarının tahsili için gerekli olan sürecin takip edilmesi alacaklı açısından oldukça önemlidir.  Bu durumda firmamız hızlı çözümler üreterek dava sürecinde hak kaybını önlemek için hizmet vermektedir.

Ticari İcra Davaları
Ticari iflas işlemleri için gerekli olan tüm işlemleri yaptırabileceğiniz büromuzda, alacaklarınızın tahsilatı sürecinin en iyi şekilde değerlendirilmesi, borçlunun da bu durumda yaşanacak hak kayıplarının önlenmesi için hukuki desteğimizi sunuyoruz.
Tazminat ve alacak davaları, taşınmaz davaları, ticari davalar, idare hukuku davaları ve şirket hukukuna dair birçok maddi sürece dahil olan davaların gerçekleştirilmesi için gerekli olan tüm yasal sürecin hazırlanması ve tespit edilmesi icra ve iflas hukuku konusuna dahildir. Müvekkillerimizin haklarını koruma doğrultusunda hizmet vererek borca batık ticari şirketler ya da kişilerden tahsil edilecek alacakların icra yoluyla alınması için tüm yasal süreci takip ediyoruz.

Borçlu ve alacaklı için itiraz, tespit ve diğer icra hukuku davalarını üstlenen usta ekibimiz, alanında deneyimli olan avukatlardan oluşmaktadır.