Tazminat Hukuku

•    Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası,
•    İş kazasından kaynaklanan maddi-manevi tazminat davası,
•    Malpraktis davaları (hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan tazminat davası),
•    Boşanma davası ile birlikte açılan maddi ve manevi tazminat davaları,
•    Haksız fiillerden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
•    Sözleşmelerden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları,
•    Fikri ve Sınai mülkiyet hakkından kaynaklanan alacak ve tazminat davaları.